Gestalt Conference for Psychology and Psychotherapy Practitioners | On-line

“Re-STARTING. Re-THINKING. Re-CONNECTING. ROOTING IN LIFE”

16, 23 March 2024

Jean-Marie Robine

Jean-Marie

Jean-Marie Robine jest psychoterapeutą gestalt, naukowcem, superwizorem, międzynarodowym trenerem i edukatorem.

W 1967 r. uzyskał dyplom psychologa klinicznego, a następnie przez 15 lat pracował jako psycholog i dyrektor publicznej kliniki dla dzieci i rodzin. Jest przeszkolony w zakresie psychodramy, terapii ekspresyjnych, terapii skoncentrowanej na kliencie, terapii par i rodzin oraz psychoanalizy. Szkolił się w terapii Gestalt w różnych instytutach i u różnych trenerów, a przede wszystkim u Isadore’a Fromma. W 1980 roku założył Institut Français de Gestalt-thérapie. Jest międzynarodowym trenerem. Jean-Marie Robine jest byłym prezesem European Association for Gestalt Therapy, byłym prezesem Societé Française de Gestalt, współzałożycielem Collège de Gestalt-thérapie, członkiem New York Institute for Gestalt Therapy. Jest autorem i współautorem 8 książek na temat terapii Gestalt przetłumaczonych na kilka języków, w tym włoski („Il Rivelarsi del Sé nel Contatto” Franco Angeli) i angielsko-amerykański („On the Occasion of an Other” Gestalt Journal Press; „Social change Begins with Two”, Istituto di Gestalt HCC Press; „Self – A Polyphony of contemporary gestalt-therapists”, L’exprimerie). Mieszka na wsi w pobliżu Bordeaux we Francji.