Gestalt Conference for Psychology and Psychotherapy Practitioners | On-line

“Re-STARTING. Re-THINKING. Re-CONNECTING. ROOTING IN LIFE”

16, 23 March 2024

Miejsce konferencji

W tym roku konferencja organizowana jest na platformie Zoom z tłumaczeniem na 4 języki (osobne kanały):

angielski

ukraiński

polski

rosyjski