Gestalt Conference for Psychology and Psychotherapy Practitioners | On-line

“Re-STARTING. Re-THINKING. Re-CONNECTING. ROOTING IN LIFE”

16, 23 March 2024

Dan Bloom

Dan Bloom is a speaker for International Gestalt Conference for Psychology and Psychotherapy practitioners

Dan Bloom, JD, LCSW jest terapeutą gestalt, trenerem, pisarzem i superwizorem od lat 80-tych. Szkolił się u Laury Perls, Isadore From i Richarda Kitzlera w Nowym Jorku. Dan jest członkiem i obecnym prezesem New York Institute for Gestalt Therapy, a także byłym prezesem International Association for the Advancement of Gestalt Therapy. Jest członkiem i akredytowanym superwizorem EAGT. Dan jest adiunktem w wielu instytutach Gestalt na całym świecie, prowadzi warsztaty i prezentacje na arenie międzynarodowej. Jest zastępcą redaktora naczelnego Gestalt Review. Publikacje Dana zostały przetłumaczone na 7 języków i są znane szerokiej grupie odbiorców.