Gestalt Conference for Psychology and Psychotherapy Practitioners | On-line

“Re-STARTING. Re-THINKING. Re-CONNECTING. ROOTING IN LIFE”

16, 23 March 2024

Lena Grigorieva

Lena Grigoryeva speaker

Lena Grigorieva jest certyfikowaną psychoterapeutką Gestalt, superwizorką, trenerką, menedżerką międzynarodowych programów szkoleniowych, autorką i trenerką specjalistycznego programu szkoleniowego „Sexual Diversity and Gender Identity: a Gestalt Approach”.

Lena Grigorieva jest dyrektorem New Gestalt Voices w Wielkiej Brytanii. Lena jest również odpowiedzialna za wsparcie merytoryczne projektów w Łódzkiej Szkole Gestalt, współpracę z zagranicznymi trenerami, partnerstwa i kontakt z EAGT oraz innymi międzynarodowymi organizacjami gestalt.