Gestalt Conference for Psychology and Psychotherapy Practitioners | On-line

“Re-STARTING. Re-THINKING. Re-CONNECTING. ROOTING IN LIFE”

16, 23 March 2024

Katarzyna Rejniak

Katarzyna Rejniak International Conference for Psychology and

Katarzyna Rejniak jest certyfikowanym psychoterapeutą Gestalt, certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień, edukatorem, superwizorem psychoterapii uzależnień przy Radzie Superwizorów Psychoterapii Uzależnień, superwizorem psychoterapii Gestalt. Przez 15 lat pracowała jako terapeutka i od wielu lat jako nauczycielka. Na co dzień prowadzi własną praktykę psychoterapeutyczną.

Autor książki „(Nie)obecność. Uzależnienie w kulturze kryzysu przynależności”.